Polixir Oral Elixir

Ref: PD 0782

Honey (Mel), Wax Propolis (Propolis), Tea Tree (Melaleuca Alternifolia), Eucalyptus (Eucalyptus Globulus), Mint (Mentha Arvensis), Cloves (Eugenia Caryophylius), Thyme (Thymus Vulgaris), Plantain (Plantago Major); Eugenol, Limonene (Limonene). Smell.

x 1
(20 ml)